eext Naam		   	   		Functie		  Email	  Dhr.	G. Bruining	   			Voorzitter			    Mw.	B. Lammerts-Auwema		Secretaris				    Dhr.	F. Bruins	   			Penningmeester					    Mw.	R. Mennega-Bult			Alg. bestuurslid		 Mw.	T. Enting-Hadders 		Alg. bestuurslid		 Dhr.	L. Hollander	   			Alg. bestuurslid	 Dhr. A. Okken				Alg. bestuurslid	  Bestuur
Entreeprijzen: Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegangsprijs € 1,- per kind. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen is de toegangsprijs € 3,50 per persoon.
DORPSMUSEUM “DE KLUIS” Middenstraat 3 9463 PP Eext Telefoon: 0592 - 250085 Email: info@dekluiseext.nl IBAN: NL16RABO 0316 2105 52