eext
Naam           Functie     Email   Dhr. G. Bruining      Voorzitter      Mw. B. Lammerts-Auwema Secretaris      Dhr. F. Bruins      Penningmeester      Mw. R. Mennega-Bult Alg. bestuurslid Mw. T. Enting-Hadders Alg. bestuurslid Dhr. L. Hollander      Alg. bestuurslid Dhr. A. Okken Alg. bestuurslid
Bestuur
Entreeprijzen: Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegangsprijs € 0,50 per kind. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen is de toegangsprijs € 2,50 per persoon.
DORPSMUSEUM “DE KLUIS” Middenstraat 3 9463 PP Eext Telefoon: 0592 - 250085 Email: info@dekluiseext.nl IBAN: NL16RABO 0316 2105 52