eext Het museum is i.v.m. Corona t/m 31 december 2020 GESLOTEN     Zie ook Mededelingen.
Naam           Functie      Telefoonnummer         Email   Dhr. G. Bruining      Voorzitter 0592-262676 / 06-13732422      Mw. G. Koerts      Secretaris 0592-263174 (na 19.00 uur)      Dhr. F. Bruins      Penningmeester 0592-263592      Mw. R. Mennega-Bult Alg. Bestuurslid 0592-261855 Mw. T. Enting-Hadders Alg. Bestuurslid 0592-262430 Dhr. L. Hollander      Alg. Bestuurslid 0592-785000
Bestuur
DORPSMUSEUM "DE KLUIS" Middenstraat 3, 9463 PP  Eext Email: info@dorpsmuseumdekluiseext.nl  Banknummer NL16 RABO 0316 2105 52 POSTADRES Dorpsmuseum "de Kluis" p/a mw. G.Koerts Kromveen 36 9463 PN Eext tel. 0592-263174 (na 19.00 uur) Voor groepen is het museum, na telefonische afspraak, het gehele jaar geopend. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. G. Bruining, 0592 - 262676 of 06 13732422. Of mw. M. Mennega-Bult, 0592 - 261855
Entreeprijzen: Voor kinderen t/m 12 jaar is de toegangsprijs € 0,50 per kind. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen is de toegangsprijs € 2,50 per persoon.