dorpsmuseum
eext
Educatieve projecten
Ons museum biedt een tweetal educatieve projecten voor de basisscholen. “Op stap met Geessie en Geert” voor de groepen 5 en 6 en “Het Boermarkebord” voor de groepen 7 en 8. Beide projecten zijn onderdeel van de leerlijn erfgoededucatie van de gemeente Aa en Hunze. Alle scholen uit de gemeente en enkele scholen buiten de gemeente worden uitgenodigd mee te doen. De uitnodigingen voor het nieuwe schooljaar worden ruim voor de zomervakantie aan de scholen verstuurd, zodat zij de projecten in de jaarplanning kunnen meenemen. Scholen worden verzocht hun opgaveformulier voor de zomervakantie terug te sturen. Het museum maakt kosten (m.n. verwarming en verlichting) om beide projecten uit te voeren. Voor “Op stap met Geessie en Geert” is een digitale lestas ontwikkeld. Deze wordt met de uitnodiging van het museumbezoek digitaal aan de scholen toegestuurd. Het bezoek aan De Kluis wordt gepland voor “Op stap met Geessie en Geert” in de maanden maart en april en voor “Het Boermarkebord” in de maanden oktober tot november.Voor vragen kunt een email sturen naar scholen@dekluiseext.nl Op stap met Geessie en Geert (groep 5 en 6) “Op stap met Geessie en Geert” is een landelijk educatief project waarvan de basis is gelegd door het Drents Plateau. Het is op maat gemaakt voor de scholen in de gemeente Aa en Hunze. “Op stap met Geessie en Geert” speelt zich zowel op school als in het museum af. Het verhaal, over de beide leeftijdsgenootjes uit 1910 van de leerlingen van groep 5 en 6, vormt de rode draad in dit project. In vier voorbereidende lessen maken de leerlingen kennis met Geessie en Geert. Daarna is er een bezoek aan ons museum “De Kluis”. Wij zijn enthousiast over “Op stap met Geessie en Geert” en willen dit graag met u en de kinderen delen. Hoe leefden kinderen een eeuw geleden in een Drents dorp? Wat voor spelletjes speelden ze? Welke huishoudelijke taken voerden kinderen uit? Hoe lang geleden is een eeuw? In het project “Op stap met Geessie en Geert” krijgen leerlingen uit groep 5 en 6 antwoord op deze vragen. “Op stap met Geessie en Geert” is een educatief project dat zich zowel op school als in het museum afspeelt. Het verhaal van de twee kinderen vormt de rode draad in dit project. In vier voorbereidingslessen maken leerlingen kennis met hun leeftijdsgenootjes uit 1910, daarna is er een bezoek aan dorpsmuseum “De Kluis”. Hoogtepunt van het museumbezoek is het activiteitencircuit. Leerlingen zien en gebruiken voorwerpen die in het verhaal voorkomen. Zo gaan de leerlingen klompen schuren, luiers wassen, bonen sorteren, hoepelen, steltlopen, sokken stoppen en schoonschrijven met griffel en lei. “Op stap met Geessie en Geert” sluit aan bij de kerndoelen voor geschiedenis in het basisonderwijs en kan lesstof vervangend worden ingezet. Naast het bezoek aan het museum vragen de voorbereidende lessen op school een tijdsinvestering van 4 á 5 lesuren. Klik hier voor: Uitnodigingsbrief op stap met Geessie en Geert (Word-document)
Opgaveformulier Geessie en Geert (Word-document) Levend Boermarkebord (groep 7 en 8) Door middel van het “Levend Boermarkebord” maken leerlingen van groep 7 en 8 spelenderwijs kennis met de begrippen rondom het esdorp en de boermarke; de voorloper van onze gemeentes. In heden en verleden belangrijk voor het dagelijkse leven in de Drentse dorpen. In de voorbereidende lessen raken de leerlingen bekend met het concept van de boermarke; de geschiedenis ervan en ook de rol van de boermarke in deze tijd. Tijdens het bezoek aan Dorpsmuseum De Kluis (Eext) kijken de kinderen een animatiefilm over interessante onderwerpen rondom de boermarke. Daarna spelen zij in en rondom het museum het spel “Levend Boermarkebord”: een variant op levend ganzenbord, waarbij de leerlingen opdrachten doen met behulp van de aanwezige voorwerpen en archiefmateriaal. Terug in de klas maken de leerlingen met de leerkracht een stop-motionfilmpje, waarin ze bijvoorbeeld een verhaal vertellen dat ze hebben ontdekt. Of ze brengen boermarkesporen uit hun eigen omgeving in beeld. Verleden en heden van de leefwereld van de kinderen, die aansluit bij hun belevingswereld, worden in dit programma op een multimediale manier met elkaar verbonden.Levend Boermarkebord sluit aan bij de kerndoelen voor geschiedenis in het basisonderwijs en kan lesstof vervangend worden ingezet. Naast het bezoek aan het museum vragen de enkele verwerkingslessen op school een tijdsinvestering van 2 á 3 lesuren. Klik hier voor: Levend Boermarke-bord (Word-document)