eext
Breeland Recreatie in samenwerking met De Kluis Drentse “De Hondsrug Dag” KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
Mededelingen
Dorpsmuseum De Kluis Op 19 april jl. hebben we na 2 jaar weer onze jaarvergadering kunnen houden.Hier zijn enkele bestuurswijzigingen goedgekeurd.Na het tussentijd vertrek van Wieger Moes (door verhuizing) is de ontstane functie ingevuld door Bea Lammerts.Omdat Ineke Koerts aftredend en niet herkiesbaar was, is Arent Okken aan het bestuur toegevoegd. Het huidige bestuur bestaat uit: Gerrie Bruining voorzitter Frederik Bruins penningmeester Bea Lammerts secretaris Tine Enting algemeen bestuurslid Lambert Hollander algemeen bestuurslid Maria Mennega algemeen bestuurslid Arent Okken algemeen bestuurslid Het postadres is: Dorpsmuseum De Kluis, Middenstraat 3, 9463 PP Eext. Tevens zijn we nu telefonisch bereikbaar onder nummer 0592-250085. Het emailadres is gewijzigd in: info@dekluiseext.nl Het Bestuur.