eext
Breeland Recreatie in samenwerking met De Kluis Drentse “De Hondsrug Dag” KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
Mededelingen
Vereniging Dorpsarchief Eext "De Kluis" Jaarvergadering dinsdag 21 maart 2023 in Dorpshuis Homan, aanvang 20.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen jaarvergadering van 19 april 2022 5. Jaarverslag 2022 6. Financieel jaarverslag penningmeester 7. Verslag kascommissie 8. Benoemen leden kascommissie 9. Jaarverslag en mededelingen Historisch Tijdschrift 10. Financieel verslag Historisch Tijdschrift 11. Verslag kascommissie Historisch Tijdschrift 12. Benoemen leden kascommissie Historisch Tijdschrift 13. Aanpassing jaarlijkse contributie 14. Bestuursverkiezing: Aftreden en herkiesbaar Tine Enting-Hadders en Gerrie Bruining (Tegen)kandidaten kunnen zich voor het begin van de vergadering aanmelden. 15. Rondvraag 16. Het 2e gedeelte van de avond wordt ingevuld door Lukas Hoven. Hij geeft een lezing met als titel “creatief met keien”          Drentse zwerfstenen: lasten en lusten door de jaren heen.   Lukas Hoven (1945) is geboren en getogen in Rolde e.o.. Hij is oudprovinciaal ambtenaar, al bijna 50 jaar amateurarcheoloog - geoloog en -historicus en actief als landschapsgids in het Nationaal Park Drentsche Aa. Lukas is lid van onze vereniging. 17. Sluiting. Entreeprijzen per 1 januari 2023: Tot en met 12 jaar, €. 1,00 per persoon Ouder dan 12 jaar, €. 3,50 per persoon.